Autor: Čermáková, Daniela, 1981-

Prodám duši, zn. Rychle /
Navěky.
Pravá láska.
Šťastně až navěky : třetí část cyklu Nevěsty z Nantucketu /
Návrat do kouzelného domu /
Dokonalý jed /
Klíč k tajemství : [série Temné dědictví] /