Autor: Duha, Ondřej

Uvidíš, zemřeš /
Provinilé manželky /
Zabít Alexe Crosse /
Přímý zásah /
Šestý cíl /
Čtrnáctý hřích /
Dům na pláži /