Téma: druhá světová válka (1939-1945)

Dnes v noci jsem ji viděl /
Dívky beze jména /
Vzpoura v Treblince /